ایده هایی برای دکوراسیون راهروهای ورودی

به راهروهای داخلی خانه خود، جذابیت بصری بیفزایید. برای این کار کافی است که تخته های چوبی عمودی را روی دیوار نصب کنید. ارتفاع استاندارد برای نصب این پانل های دیواری به اندازه یک صندلی است. همچنین، می توانید تنها یک نوار گچی به ارتفاع یک صندلی روی دیوار ایجاد کنید.

ایده هایی برای دکوراسیون راهروهای ورودی

علاوه ب چراغی که در سقف فضای راهرو وجود دارد، جفتی دیوارکوب را نیز به نورپردازی راه ها بیفزایید و آن ها را به دیوار راهرو نصب کنید.

ایده هایی برای دکوراسیون راهروهای ورودی

در دکوراسیون راهرو، ختما از قالیچه ایتفاده کنید. قالیچه اتخاب کنید که به اندازه کافی بلند باشد و تمام طول راهرو را بپوشاند. اگر کفپوش اصلی راهرو، چوب طبیعی، لمینیت و یا هر کفپوش مرفوب دیگری است. از قالیچه های باریک تر استفاده کنید تا کفپوش شما دیده بشود.

ایده هایی برای دکوراسیون راهروهای ورودی

دیوارهای راهرو های خانه خود را متفاوت رنگ آمیزی کنید. برای این کار می توانید از کاغذ دیواری های جسورانه نیز استفاده کنید.  

ایده هایی برای دکوراسیون راهروهای ورودی

برای تمام درهایی که در راهرو قرار دارند و قابی زیبا ندارند، چهارچوبی زیبا در نظر بگیرید تا زیبا جلوه کند.

تحریریه دکوبوم

منبع: decoboom

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

1 بازدید