صفحات دیگه ایده های Beata Heuman در بازسازی خانه های قدیمی – دکوراسیون داخلی دکوبوم

ایده های Beata Heuman در بازسازی خانه های قدیمی

طراح Beata Heuman، این خانه کوچک واقع شده در غرب لندن را بازسازی کرده است. محدودیت بودجه باعث شده است تا با استفاده از وسایل قدیمی خود خانه و همچنین خلاقیت فردی، ایده های شگفت انگیزی را در خانه اجرا کند. قبل و بعد از طراحی داخلی خانه را می توانید در تصاویر مشاهده کنید.

دکوراسیون داخلی خانه های قدیمی

دکوراسیون داخلی خانه های قدیمی

دکوراسیون داخلی خانه های قدیمی

دکوراسیون داخلی خانه های قدیمی

دکوراسیون داخلی خانه های قدیمی

دکوراسیون داخلی خانه های قدیمی

دکوراسیون داخلی خانه های قدیمی

دکوراسیون داخلی خانه های قدیمی

دکوراسیون داخلی خانه های قدیمی

دکوراسیون داخلی خانه های قدیمی

دکوراسیون داخلی خانه های قدیمی

دکوراسیون داخلی خانه های قدیمی

دکوراسیون داخلی خانه های قدیمی

تحریریه دکوبوم

منبع: .houseandgarden

 

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

10 بازدید