صفحات دیگه بازی رنگ های با طراوت و دکوراسیون داخلی خانه ای در دانمارک – دکوراسیون داخلی دکوبوم

بازی رنگ های با طراوت و دکوراسیون داخلی خانه ای در دانمارک

دکوراسیون داخلی این خانه ی ۷۰ ساله، با استفاده از رنگ های چشم گیر و متفاوت بازسازی شده است. این خانه در موقعیت مکانی مناسب قرار گرفته و دارای چشم انداز وسیع جنگل و ساحل در دو سمت است. کف، سقف و دیواره ها با استفاده از رنگ های خنثی و روشن طراحی شده تا بستری مناسب برای جلوه گری رنگ هایی چون، آبی، بنفش، لاجوردی و صورتی فراهم آورد. این روند در بیشتر فضا های داخلی ادامه پیدا کرده به طوری که رنگ های به کار رفته در اتاق خواب ها نیز در پیش زمینه ای از رنگ سفید خود نمایی می کنند و این نوع طراحی و انتخاب رنگ، حرکتی هوشمندانه در جهت ایجاد تعادل بصری در فضا می باشد.

بازی رنگ های با طراوت و دکوراسیون داخلی خانه ای در دانمارک

بازی رنگ های با طراوت و دکوراسیون داخلی خانه ای در دانمارک

بازی رنگ های با طراوت و دکوراسیون داخلی خانه ای در دانمارک

بازی رنگ های با طراوت و دکوراسیون داخلی خانه ای در دانمارک

بازی رنگ های با طراوت و دکوراسیون داخلی خانه ای در دانمارک

بازی رنگ های با طراوت و دکوراسیون داخلی خانه ای در دانمارک

بازی رنگ های با طراوت و دکوراسیون داخلی خانه ای در دانمارک

بازی رنگ های با طراوت و دکوراسیون داخلی خانه ای در دانمارک

بازی رنگ های با طراوت و دکوراسیون داخلی خانه ای در دانمارک

بازی رنگ های با طراوت و دکوراسیون داخلی خانه ای در دانمارک

بازی رنگ های با طراوت و دکوراسیون داخلی خانه ای در دانمارک

بازی رنگ های با طراوت و دکوراسیون داخلی خانه ای در دانمارک

تحریریه دکوبوم

منبع: notapaperhouse

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

2 بازدید