بررسی دکوراسیون به سبک چشم نواز اسکاندیناوی

طراحی داخلی به این سبک، فضایی مدرن و سیال با رنگ های روشن و با طراوت را شامل می شود که هر بیننده ای را مجذوب خود می کند. ایجاد چنین فضایی از این نظر جالب توجه است که عناصر و تزیینات به کار رفته در طراحی داخلی، به راحتی قابل استفاده در اکثر خانه ها با هر متراژی می باشد. در این قسمت نمونه هایی از دکوراسیون داخلی به این سبک آورده شده است که در بیشتر فضا ها، نور نقش اصلی را ایفا می کند و پنجره های سرتاسری و تراس های وسیع، در انتقال نور بیشتر به فضا کمک می کنند.

بررسی دکوراسیون به سبک چشم نواز اسکاندیناوی

بررسی دکوراسیون به سبک چشم نواز اسکاندیناوی

بررسی دکوراسیون به سبک چشم نواز اسکاندیناوی

بررسی دکوراسیون به سبک چشم نواز اسکاندیناوی

بررسی دکوراسیون به سبک چشم نواز اسکاندیناوی

بررسی دکوراسیون به سبک چشم نواز اسکاندیناوی

بررسی دکوراسیون به سبک چشم نواز اسکاندیناوی

بررسی دکوراسیون به سبک چشم نواز اسکاندیناوی

بررسی دکوراسیون به سبک چشم نواز اسکاندیناوی

بررسی دکوراسیون به سبک چشم نواز اسکاندیناوی

بررسی دکوراسیون به سبک چشم نواز اسکاندیناوی

بررسی دکوراسیون به سبک چشم نواز اسکاندیناوی

بررسی دکوراسیون به سبک چشم نواز اسکاندیناوی

بررسی دکوراسیون به سبک چشم نواز اسکاندیناوی

بررسی دکوراسیون به سبک چشم نواز اسکاندیناوی

بررسی دکوراسیون به سبک چشم نواز اسکاندیناوی

تحریریه دکوبوم

منبع: home-designing

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

6 بازدید