صفحات دیگه تاثیر رنگ و بافت در دکوراسیون داخلی – دکوراسیون داخلی دکوبوم

تاثیر رنگ و بافت در دکوراسیون داخلی

جنس و بافت، عاملی مهم است که باعث زنده شدن رنگ ها می شود. در واقع، برخی رنگ ها تنها در صورت قرار گرفتن در جنس و بافت مناسب می توانند همنشینی زیبایی را ارائه دهند. مثلا پارچه نخی سفید و چرم مشکی کاملا با هم مناسب هستند. ما می توانیم از دو جنبه به این مساله نگاه کنیم. مثلا وقتی نور از بافت های مختلف باز می تابد. ما تاثیرات مختلفی را مشاهده می کنیم. شاید این بازتاب درخشان، مات، کدر یا شفاف باشد یا نرمی و زبری بافت آن، توجه انسان را به خود جلب کند. اما ما از لحاظ فیزیکی نیز می توانیم از بافت پارچه لذت ببریم. و این زمانی است که بافت و جنس پارچه نیز با زیبایی ظاهری آن هماهنگ است.

پرده های سفید ساده وقتی از پارچه ای با بافت مخفی دوخته شده باشند جذاب تر می شوند. اگر به آن دست بزنید متوجه می شوید که آنها از ابریشم شسته شده ای ساخته شده اند که به آن حالت درخشندگی و سیری عاج را داده است. بنابراین هر چه ترکیب رنگ ساده تری را انتخاب کنید نقش و بافت پارچه اهمیت بیشتری می یابد. البته مدلهای پیچیده هم شکل خاص خود را دارند. اما رنگ های ساده و مدل های بدون زرق و برق قدرت و جلوه ی بافت و جنس پارچه را بیشتر می کند.

ایجاد تعادل مناسب میان بافت های سخت و نرم راه ایجاد فضای مناسب در اتاق است. اتاق خوابی به رنگ تماماً سفید شاید به تاثیر گرمابخش و جذاب تخته های عسلی رنگ کف اتاق احتیاج داشته باشد. اما این رنگ می تواند از تخته های عسلی رنگ کف اتاق احتیاج داشته باشد. اما این رنگ می تواند از تخته های چوبی و روغنی کف، کفپوشی از گیاه آگاو یک قالیچه پشمی شیک، درخشندگی نخودی رنگ پوشش کف، چوب پنبه با سنگ تامین شود. به این ترتیب ترکیب بافت ها و رنگ ها به ایجاد فضاهای جادویی می انجامد.

تاثیر رنگ و بافت در دکوراسیون داخلی

تاثیر رنگ و بافت در دکوراسیون داخلی

تاثیر رنگ و بافت در دکوراسیون داخلی

تاثیر رنگ و بافت در دکوراسیون داخلی

تاثیر رنگ و بافت در دکوراسیون داخلی

تاثیر رنگ و بافت در دکوراسیون داخلی

تاثیر رنگ و بافت در دکوراسیون داخلی

تاثیر رنگ و بافت در دکوراسیون داخلی

تاثیر رنگ و بافت در دکوراسیون داخلی

تاثیر رنگ و بافت در دکوراسیون داخلی

تحریریه دکوبوم

منبع: رنگ در دکوراسیون و طراحی داخلی ( جوانا کاپستیک/مریل لوید)

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

9 بازدید