صفحات دیگه تخم مرغ های رنگی سفره هفت سین – دکوراسیون داخلی دکوبوم

تخم مرغ های رنگی سفره هفت سین

سفره هفت سین از کهن ترین رسوم ایرانیان است که در زمان تحویل سال بر روی سطحی بالاتر از سطح زمین چیده می شود. در این سفره رنگین هر یک از عناصر نماد و سنبلی از اعتفادات مردم هستند که تخم مرغ های سفید و رنگی نیز شامل آن ها می شوند. تخم مرغ نمادی از نطفه و باروری است. پوست تخم مرغ نیز نمادی از آسمان و طاق کیهانی است که نطفه را در برگرفته است. تخم مرغ رنگی معمولا یک تخم مرغ طبیعی است که با شیوه های گوناگون تزیین و رنگ آمیزی می شود. در ادامه می توانید تزیین های گوناگون از تخم مرغ های رنگی را مشاهده کنید.

تخم مرغ های رنگی سفره هفت سین

تخم مرغ های رنگی سفره هفت سین

تخم مرغ های رنگی سفره هفت سین

تخم مرغ های رنگی سفره هفت سین

تخم مرغ های رنگی سفره هفت سین

تخم مرغ های رنگی سفره هفت سین

تخم مرغ های رنگی سفره هفت سین

تخم مرغ های رنگی سفره هفت سین

تخم مرغ های رنگی سفره هفت سین

تخم مرغ های رنگی سفره هفت سین

تخم مرغ های رنگی سفره هفت سین

تخم مرغ های رنگی سفره هفت سین

تخم مرغ های رنگی سفره هفت سین

تخم مرغ های رنگی سفره هفت سین

تخم مرغ های رنگی سفره هفت سین

تخم مرغ های رنگی سفره هفت سین

تخم مرغ های رنگی سفره هفت سین

تخم مرغ های رنگی سفره هفت سین

تخم مرغ های رنگی سفره هفت سین

تحریریه دکوبوم

منبع: decoboom

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

8 بازدید