صفحات دیگه تغییرات شگفتی ساز در دکوراسیون منزل (قسمت پنجم) – دکوراسیون داخلی دکوبوم

تغییرات شگفتی ساز در دکوراسیون منزل (قسمت پنجم)

در این قسمت می خواهیم به بررسی بازسازی خانه ای بپردازیم که مشکل اصلی صاحبانش، فضای تاریک، سرد و بسته ی نشیمن بود و خواستار تغییراتی کلی در دکوراسیون منزل شان بودند. برای حل مشکل نور طبیعی اتاق، دیوار بین فضای غذا خوری و نشیمن به طور کلی برداشته شد تا فضای نشیمن از نور بیشتری بهره ببرد. در طی بازسازی این خانه که ۵ ماه به طول انجامید، پنجره ها از نو طراحی شد، سقف با تخته های چوبی سفید رنگ پوشیده شد، پوشش دیوار ها و کفسازی تغییر کرد و چراغ های نورپردازی حال و هوای خانه را صمیمی تر و گرم تر کرد. 

تغییرات شگفتی ساز در دکوراسیون منزل (قسمت پنجم)

تغییرات شگفتی ساز در دکوراسیون منزل (قسمت پنجم)

تغییرات شگفتی ساز در دکوراسیون منزل (قسمت پنجم)

تغییرات شگفتی ساز در دکوراسیون منزل (قسمت پنجم)

تغییرات شگفتی ساز در دکوراسیون منزل (قسمت پنجم)

تغییرات شگفتی ساز در دکوراسیون منزل (قسمت پنجم)

تغییرات شگفتی ساز در دکوراسیون منزل (قسمت پنجم)

تغییرات شگفتی ساز در دکوراسیون منزل (قسمت پنجم)

تغییرات شگفتی ساز در دکوراسیون منزل (قسمت پنجم)

تغییرات شگفتی ساز در دکوراسیون منزل (قسمت پنجم)

تغییرات شگفتی ساز در دکوراسیون منزل (قسمت پنجم)

تغییرات شگفتی ساز در دکوراسیون منزل (قسمت پنجم)

تغییرات شگفتی ساز در دکوراسیون منزل (قسمت پنجم)

تحریریه دکوبوم

منبع: hookedonhouses

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

0 بازدید