صفحات دیگه خلاقیت در دکوراسیون داخلی آپارتمان با محدودیت متراژ (قسمت هفتم) – دکوراسیون داخلی دکوبوم

خلاقیت در دکوراسیون داخلی آپارتمان با محدودیت متراژ (قسمت هفتم)

دکوراسیون داخلی این خانه ی ۳۰ متر مربعی در میلان، ایتالیا، با هدف جای دادن تمامی عملکرد ها و امکانات مورد نیاز یک خانه طراحی شده است. گروه معماری  PLANAIR ایجاد فضایی باز را با خلاقیت در چیدمان متناسب و هماهنگ مبلمان و وسایل در کنار هم محقق ساخته، در طراحی داخلی این خانه سعی شده هندسه ی مبلمان به کار رفته در فضا به گونه ای حل شود که کوچک ترین فضا اضافی غیر قابل استفاده ایجاد نشود. وقتی که از رو به روی پنجره به آن نگاه می کنید، نشیمن و آشپزخانه را در راستای یکدیگر و در کنار یک دیوار مشاهده می کنید و دیوار مقابل آن، غذا خوری و اتاق خواب است که به شکلی خلاقانه مخفی شده است. فضا ها و قفسه های مورد نیاز اتاق خواب در این خانه به وسیله ی ارتفاع دادن تخت خواب و به کار گیری قسمت زیر آن تامین شده است.

خلاقیت در دکوراسیون داخلی آپارتمان با محدودیت متراژ (قسمت هفتم)

خلاقیت در دکوراسیون داخلی آپارتمان با محدودیت متراژ (قسمت هفتم)

خلاقیت در دکوراسیون داخلی آپارتمان با محدودیت متراژ (قسمت هفتم)

خلاقیت در دکوراسیون داخلی آپارتمان با محدودیت متراژ (قسمت هفتم)

خلاقیت در دکوراسیون داخلی آپارتمان با محدودیت متراژ (قسمت هفتم)

خلاقیت در دکوراسیون داخلی آپارتمان با محدودیت متراژ (قسمت هفتم)

خلاقیت در دکوراسیون داخلی آپارتمان با محدودیت متراژ (قسمت هفتم)

خلاقیت در دکوراسیون داخلی آپارتمان با محدودیت متراژ (قسمت هفتم)

خلاقیت در دکوراسیون داخلی آپارتمان با محدودیت متراژ (قسمت هفتم)

خلاقیت در دکوراسیون داخلی آپارتمان با محدودیت متراژ (قسمت هفتم)

خلاقیت در دکوراسیون داخلی آپارتمان با محدودیت متراژ (قسمت هفتم)

خلاقیت در دکوراسیون داخلی آپارتمان با محدودیت متراژ (قسمت هفتم)

خلاقیت در دکوراسیون داخلی آپارتمان با محدودیت متراژ (قسمت هفتم)

خلاقیت در دکوراسیون داخلی آپارتمان با محدودیت متراژ (قسمت هفتم)

تحریریه دکوبوم

منبع: contemporist

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

5 بازدید