دکوراسیونی مدرن با نمای کلاسیک انگلیسی

اگر به این کلبه به صورت گذرا نگاهی بیاندازید، چیز غیر معمول و متفاوتی مشاهده نمی کنید، ولی اگر به قسمت پشتی خانه توجه کنید، تفتوتی آشکار میان شکل ظاهری خانه و طراحی داخلی و بخش پشتی آن مشاهده می کنید. نمای اصلی این خانه ی دنج با استفاده از سبک های قدیمی انگلیسی و گیاهان خودرو پوشش داده شده و فضای داخلی آن به وسیله ی متریال های مدرن و نمایی شیشه ای طراحی شده است. فضای داخلی از نور کافی و چشم انداز طبیعی خارج از خانه بهره می برد و درب های چوبی سنتی به کار رفته در فضای داخلی و دیوار های آجری نمایان، سبک سنتی نمای بیرون را به داخل آورده است. دکوراسیون داخلی بیشتر قسمت ها ترکیبی از دیوار های سفید و شیشه و چوب بلوط می باشد و در قسمت های مختلف با توجه به نیاز و کاربری آن بخش، به کار گرفته شده اند، برای مثال در فضای سرویس بهداشتی کفسازی، چوبی طراحی شده و برای انعکاس و ترکیب شفافیت شیشه در فضای داخلی ، دیواره ها با رنگ سفید پوشانده شده اند.

دکوراسیونی مدرن با نمای کلاسیک انگلیسی

دکوراسیونی مدرن با نمای کلاسیک انگلیسی

دکوراسیونی مدرن با نمای کلاسیک انگلیسی

دکوراسیونی مدرن با نمای کلاسیک انگلیسی

دکوراسیونی مدرن با نمای کلاسیک انگلیسی

دکوراسیونی مدرن با نمای کلاسیک انگلیسی

دکوراسیونی مدرن با نمای کلاسیک انگلیسی

دکوراسیونی مدرن با نمای کلاسیک انگلیسی

دکوراسیونی مدرن با نمای کلاسیک انگلیسی

دکوراسیونی مدرن با نمای کلاسیک انگلیسی

دکوراسیونی مدرن با نمای کلاسیک انگلیسی

دکوراسیونی مدرن با نمای کلاسیک انگلیسی

دکوراسیونی مدرن با نمای کلاسیک انگلیسی\

دکوراسیونی مدرن با نمای کلاسیک انگلیسی

دکوراسیونی مدرن با نمای کلاسیک انگلیسی

دکوراسیونی مدرن با نمای کلاسیک انگلیسی

تحریریه دکوبوم

منبع: homedit

No Comments

Leave a Comment