صفحات دیگه دکوراسیونی پر انرژی در فضای داخلی این دفتر کار – دکوراسیون داخلی دکوبوم

دکوراسیونی پر انرژی در فضای داخلی این دفتر کار

کاربری: اداری

سبک دکوراسیون داخلی: صنعتی به همراه تلفیق مدرن و روستیک

رنگ های اصلی طراحی: قهوهای،طوسی، مشکی

متریال های اصلی طراحی: چوب بازیافتی، بتن

ویژگی های شاخص طراحی:

بهره گیری از اِلمان های نوستالژیک

تغییر بافت و رنگ در فضا های مختلف و مرز بندی فضا ها

تاسیسات نمایان سقف و ایجاد تنوع بصری به کمک سبک صنعتی

تنوع در مبلمان اداری و ایجاد بخش های متفاوت از هم

در طراحی داخلی این دفتر کار استفاده از ابزار ها و بخش های تفریحی برای استراحت کارکنان به خوبی به چشم می خورد. در دکوراسیون داخلی فضای داخلی طراح سعی داشته با همراه کردن ویژگی ها و شاخص های سبک سنتی با فضایی مدرن در عین ایجاد فضایی گرم و دعوت کننده، سبکی ساده و امروزی را به عنوان بستری خنثی و ملایم به نمایش بگذارد.

فضای داخلی دفتر کار

فضای داخلی دفتر کار

فضای داخلی دفتر کار

فضای داخلی دفتر کار

فضای داخلی دفتر کار

فضای داخلی دفتر کار

فضای داخلی دفتر کار

فضای داخلی دفتر کار

فضای داخلی دفتر کار

فضای داخلی دفتر کار

فضای داخلی دفتر کار

فضای داخلی دفتر کار

فضای داخلی دفتر کار

فضای داخلی دفتر کار

فضای داخلی دفتر کار

فضای داخلی دفتر کار

فضای داخلی دفتر کار

فضای داخلی دفتر کار

فضای داخلی دفتر کار

تحریریه دکوبوم

منبع: retaildesignblog

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

0 بازدید