صفحات دیگه دکوراسیون خانه با رنگ های چالاک و با طراوت – دکوراسیون داخلی دکوبوم

دکوراسیون خانه با رنگ های چالاک و با طراوت

این خانه برای یک خانواده پرجمعیت و با استفاده از رنگ های جذاب و با طراوت طراحی شده است. فضا دارای پلانی باز می باشد و فضا ها با استفاده از مبلمان، مرز بندی شده اند. آشپزخانه در ابتدای هال قرار دارد، استفاده از رنگ های آبی و سفید، حس تازگی و طراوتی بی نظیر به فضای خانه انتقال داده است.

 میز چای خوری و غذا خوری، دارای طراحی شبیه به هم هستند و دکوراسیونی سنتی و روستایی را وارد فضا کرده اند. لوستر نصب شده در قسمت میز غذا خوری با طراحی بی نظیرش، هماهنگی مناسبی با ترکیب بندی رنگی کل فضا دارد.

فضای آشپزخانه با به کارگیری رنگ های آبی و فیروزه ای طراحی شده است و نصب کاشی های دیوار، فضا را کمی سنتی تر کرده است.

دکوراسیون خانه با رنگ های چالاک و با طراوت

دکوراسیون خانه با رنگ های چالاک و با طراوت

دکوراسیون خانه با رنگ های چالاک و با طراوت

دکوراسیون خانه با رنگ های چالاک و با طراوت

دکوراسیون خانه با رنگ های چالاک و با طراوت

دکوراسیون خانه با رنگ های چالاک و با طراوت

دکوراسیون خانه با رنگ های چالاک و با طراوت

دکوراسیون خانه با رنگ های چالاک و با طراوت

دکوراسیون خانه با رنگ های چالاک و با طراوت

دکوراسیون خانه با رنگ های چالاک و با طراوت

دکوراسیون خانه با رنگ های چالاک و با طراوت

دکوراسیون خانه با رنگ های چالاک و با طراوت

دکوراسیون خانه با رنگ های چالاک و با طراوتدکوراسیون خانه با رنگ های چالاک و با طراوت

دکوراسیون خانه با رنگ های چالاک و با طراوت

دکوراسیون خانه با رنگ های چالاک و با طراوت

دکوراسیون خانه با رنگ های چالاک و با طراوت

دکوراسیون خانه با رنگ های چالاک و با طراوت

دکوراسیون خانه با رنگ های چالاک و با طراوت

دکوراسیون خانه با رنگ های چالاک و با طراوت

تحریریه دکوبوم

منبع: homedit

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

2 بازدید