دکوراسیون خانه Elizabeth II

این خانه در سال ۲۰۱۴ در شهرکی پر رفت و آمد و شلوغ ساخته شده و یکی از چالش های طراحی آن، ایجاد فضا ای آرامش بخش و به دور از ازدحام و اصوات مزاحم بوده است، بنابراین در طراحی داخلی دیواره های آن از چند لایه ی مختلف که شامل بتن، لایه ی فوم ضد صدا و چوب به عنوان آخرین لایه استفاده شده است. به این ترتیب حجم زیادی از آلودگی های صوتی ناشی از رفت و آمد زیاد در محیط بیرون از خانه کم شده و محیط داخلی خانه، آرام و به دور از آلودگی های صوتی طراحی شده است. استفاده از چوب طبیعی در قسمت هایی از خانه علاوه بر اینکه تا حدودی از ورود صوت به داخل خانه جلوگیری می کند، دکوراسیونی متشکل از سبک مدرن و روستایی پدید آورده است.

دکوراسیون خانه Elizabeth II

دکوراسیون خانه Elizabeth II

دکوراسیون خانه Elizabeth II

دکوراسیون خانه Elizabeth II

دکوراسیون خانه Elizabeth II

دکوراسیون خانه Elizabeth II

دکوراسیون خانه Elizabeth II

تحریریه دکوبوم

منبع: archilovers

No Comments

Leave a Comment