صفحات دیگه دکوراسیون داخلی این هتل هیجان انگیز – دکوراسیون داخلی دکوبوم

دکوراسیون داخلی این هتل هیجان انگیز

کاربری: هتل

رنگ های اصلی: آبی لاجوردی، قهوه ای، طوسی

متریال های اصلی: بتن، آجر

ویژگی های شاخص طراحی:

ترکیب سبک صنعتی با رنگ های هیجان انگیز

نمایش سبک دکوراسیون صنعتی به واسطه تاسیسات نمایان در سقف

نورپردازی با لامپ های رشته ای قدیمی

همنشینی متریال های روستایی مثل آجر

در دکوراسیون داخلی این فضا ها آنچه در نگاه اول، چشم بیننده را به سمت خود جذب می کند رنگ های شارپ، هیجان آور و تنوع رنگی فضا است. هم نشینی چندعنصر ساده در طراحی داخلی این هتل به شکل گیری محیطی رویای و نشاط آور انجامیده است، دیوار های آجری، مبلمان چرمی، نورپردازی با لامپ های رشته ای و فلورسنت، موجی از خلاقیت و ویژگی های جذاب بصری را در محیط ایجاد کرده است.  

دکوراسیون داخلی این هتل هیجان انگیز

دکوراسیون داخلی این هتل هیجان انگیز

دکوراسیون داخلی این هتل هیجان انگیز

دکوراسیون داخلی این هتل هیجان انگیز

دکوراسیون داخلی این هتل هیجان انگیز

دکوراسیون داخلی این هتل هیجان انگیز

دکوراسیون داخلی این هتل هیجان انگیز

دکوراسیون داخلی این هتل هیجان انگیز

دکوراسیون داخلی این هتل هیجان انگیز

دکوراسیون داخلی این هتل هیجان انگیز

دکوراسیون داخلی این هتل هیجان انگیز

دکوراسیون داخلی این هتل هیجان انگیز

دکوراسیون داخلی این هتل هیجان انگیز

دکوراسیون داخلی این هتل هیجان انگیز

دکوراسیون داخلی این هتل هیجان انگیز

دکوراسیون داخلی این هتل هیجان انگیز

دکوراسیون داخلی این هتل هیجان انگیز

دکوراسیون داخلی این هتل هیجان انگیز

تحریریه دکوبوم 

منبع: retaildesignblog

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

1 بازدید