دکوراسیون داخلی رستوران yellow fever

دکوراسیون داخلی این رستوران ترکیبی از ویژگی های غذا و دکوراسیون آسیایی آمریکایی است، این رستوران توسط یک زوج ساخته شده است و دارای پیشنهاد های غذایی متنوع، بشقاب غذا های سنتی و سالم و غذای محلی آن منطقه می باشد.

دکوراسیون داخلی آن از لحاظ اقتصادی  مقرون به صرفه  است و هزینه ی زیادی برای اجرای دکور آن صرف نکرده اند و در عین حال دکوراسیونی جذب کننده و دارای ویژگی های بصری ایجاد کرده اند.

صندلی های فلزی ساخته شده از سیم مفتول، چراغ های معلق، کانال هایی که در معرض نمایش اند، تزیین یکی از دیوارها به وسیله ی ظروف چینی و مجموعه رنگ های روشن و گرم از ویژگی های برجسته ی این رستوران اند. 

دکوراسیون داخلی رستوران yellow fever

دکوراسیون داخلی رستوران yellow fever

دکوراسیون داخلی رستوران yellow fever

دکوراسیون داخلی رستوران yellow fever

دکوراسیون داخلی رستوران yellow fever

دکوراسیون داخلی رستوران yellow fever

تحریریه دکوبوم

منبع: designboom

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

1 بازدید