صفحات دیگه دکوراسیون داخلی کافی شاپ با 2740 عدد فنجان! – دکوراسیون داخلی دکوبوم

دکوراسیون داخلی کافی شاپ با ۲۷۴۰ عدد فنجان!

طراحی داخلی این کافی شاپ توسط گروه معماری Ideograf  انجام پذیرفته است. ایده طراحی این کافه واقع در لهستان با هدف ایجاد فضایی تاثیر گذار برای جذب مشتری پرورش یافته است به شکلی که یکی از دیوار های این کافی شاپ به طور کامل با فنجان های سفید رنگ قرار گرفته بر روی هم طراحی شده است. آشپزخانه ی کافه هم از طریق کانتری که دور تا دور آن را فرا گرفته و هم از طریق صفحات چوبی پیش آمده تا روی سقف تفکیک و مرز بندی شده است، نکته ی جالب توجه در طراحی این صفحات ادامه پیدا کردن قطعات چوبی تا روی دیوار ها و تبدیل آن ها به عنصری کاربردی و قفسه های عملکردی است. از ویژگی های کاربردی دیگری که فضای این کافی شاپ را به شکلی متفاوت شکل داده است پنجره های سرتاسری و حضور نور طبیعی کافی در فضایی دلباز است.

دکوراسیون داخلی کافی شاپ با 2740 عدد فنجان!

دکوراسیون داخلی کافی شاپ با 2740 عدد فنجان!

دکوراسیون داخلی کافی شاپ با 2740 عدد فنجان!

دکوراسیون داخلی کافی شاپ با 2740 عدد فنجان!

دکوراسیون داخلی کافی شاپ با 2740 عدد فنجان!

دکوراسیون داخلی کافی شاپ با 2740 عدد فنجان!

تحریریه دکوبوم

منبع: contemporist

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

4 بازدید