صفحات دیگه دکوراسیون منزل افراد مشهور: طراحی جالب توجه استخر – دکوراسیون داخلی دکوبوم

دکوراسیون منزل افراد مشهور: طراحی جالب توجه استخر

یکی از عناصر تاثیر گذار در طراحی منظر و چشم انداز یک خانه، استفاده از عنصر آب در قالب برکه، استخر، آبشار و آبنما است. در این بخش می خواهیم محوطه خارجی خانه افراد مشهور و استخر طراحی شده در این فضا را مورد بررسی قرار دهیم .

Alex Rodriguez

دکوراسیون منزل افراد مشهور: طراحی جالب توجه استخر

Adam Levine

دکوراسیون منزل افراد مشهور: طراحی جالب توجه استخر

Tom Brady

دکوراسیون منزل افراد مشهور: طراحی جالب توجه استخر

George Clooney

دکوراسیون منزل افراد مشهور: طراحی جالب توجه استخر

Ricky and Ralph Lauren

دکوراسیون منزل افراد مشهور: طراحی جالب توجه استخر

Cindy Crawford and Rande Gerber

دکوراسیون منزل افراد مشهور: طراحی جالب توجه استخر

Elton John and David Furnish

دکوراسیون منزل افراد مشهور: طراحی جالب توجه استخر

Rob Lowe

دکوراسیون منزل افراد مشهور: طراحی جالب توجه استخر

Will and Jada Pinkett Smith

دکوراسیون منزل افراد مشهور: طراحی جالب توجه استخر

James Belushi

دکوراسیون منزل افراد مشهور: طراحی جالب توجه استخر

Ricky Carmichael

دکوراسیون منزل افراد مشهور: طراحی جالب توجه استخر

Jillian and Patrick Dempsey

دکوراسیون منزل افراد مشهور: طراحی جالب توجه استخر

Ellen DeGeneres and Portia de Rossi

دکوراسیون منزل افراد مشهور: طراحی جالب توجه استخر

Sting and Trudie Styler

دکوراسیون منزل افراد مشهور: طراحی جالب توجه استخر

تحریریه دکوبوم

منبع: architecturaldigest

مطالب قبلی دکوراسیون منزل افراد مشهور

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

7 بازدید