صفحات دیگه دکوراسیون میز شام به سبک مراکشی – دکوراسیون داخلی دکوبوم

دکوراسیون میز شام به سبک مراکشی

به مناسب هفته ی منسوجات دست بافت توسط صنعتگران سراسر دنیا، پایه گذاران این فستیوان در بزمی گرد هم آمدند تا جشنی متفاوت در فضا ای مملو از هنر غنی و صنایع دستی مراکش بر پا کنند. محور اصلی فضا و همچنین طراحی میز ها و چیدمان ظروف و صنایع دستی خوش آب و رنگ، مهمانان را در هنگام ورود متوقف می سازد و به سمت فضای غذا خوری هدایت می کند. یکی از رسوم جالب مهمان پذیری به سبک مراکشی، نشستن بر روی کوسن های کوچک و قرارگیری در پشت میز های کوتاه بدون پایه است. در ادامه تصاویری از نحوه ی چیدمان و دکوراسیون میز غذاخوری به سبک مراکشی مشاهده می کنید.  

دکوراسیون میز شام به سبک مراکشی

دکوراسیون میز شام به سبک مراکشی

دکوراسیون میز شام به سبک مراکشی

دکوراسیون میز شام به سبک مراکشی

دکوراسیون میز شام به سبک مراکشی

دکوراسیون میز شام به سبک مراکشی

دکوراسیون میز شام به سبک مراکشی

دکوراسیون میز شام به سبک مراکشی

دکوراسیون میز شام به سبک مراکشی

دکوراسیون میز شام به سبک مراکشی

تحریریه دکوبوم

منبع: elledecor

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

10 بازدید