دیوار کوچکترین اتاق خواب ها هم می تواند زیبا باشد!

اگردر خانه اتاقی کوچک دارید یا می خواهید اتاق مهمان را دکور و طراحی کنید در حالتی که نمی خواهید هزینه ی زیادی برای مبلمان و وسایل اتاق پرداخت کنید، بهترین راه طراحی دیوار اتاق است. طراحی دیوار می تواند به فضای اتاق هویت ببخشد ، یک اتاق می تواند فضایی راحت و گرم داشته باشد در حالی که مبلمان خاصی در آن به کار نرفته است و تمرکز اصلی روی طراحی دیوار می باشد.  

۱: پس زمینه ی راه راه افقی ایجاد کنید و سپس قفسه ها را نصب کنید

دیوار کوچکترین اتاق خواب ها هم می تواند زیبا باشد!

۲: به وسیله ی تخته چوب های سفید، فضای ساحلی ایجاد کنید

دیوار کوچکترین اتاق خواب ها هم می تواند زیبا باشد!

۳: دیوار را با رنگ های تیره رنگ آمیزی کنید و از یک تابلو نقاشی زیبا با پیش زمینه ی روشن استفاده کنید

دیوار کوچکترین اتاق خواب ها هم می تواند زیبا باشد!

۴: به وسیله ی  کاغذ دیواری به اتاق شخصیت بدهید

دیوار کوچکترین اتاق خواب ها هم می تواند زیبا باشد!

۵: در اتاق هتل برای بزرگتر دیده شدن فضا روی یکی از دیوارها آینه نصب کنید

دیوار کوچکترین اتاق خواب ها هم می تواند زیبا باشد!

۶: با ایده ی تخته سیاه، اتاق، سرگرم کننده می شود

دیوار کوچکترین اتاق خواب ها هم می تواند زیبا باشد!

۷: نقاشی دیواری به سبک خیابان

دیوار کوچکترین اتاق خواب ها هم می تواند زیبا باشد!

۸: هویت دیوار اتاق را به وسیله ی قاب عکس تکمیل کنید

دیوار کوچکترین اتاق خواب ها هم می تواند زیبا باشد!

۹: استفاده از اشکال مختلف و متفاوت از بقیه ی اجزای اتاق به عنوان نقطه ی تمرکز اتاق

دیوار کوچکترین اتاق خواب ها هم می تواند زیبا باشد!

۱۰: ایده های جالب و ساده را روی دیوار نقاشی کنید

دیوار کوچکترین اتاق خواب ها هم می تواند زیبا باشد!

۱۱: از یک نقشه به عنوان دکور دیوار استفاده کنید

دیوار کوچکترین اتاق خواب ها هم می تواند زیبا باشد!

۱۲: از تابلو های چند قسمتی برای فضای بالای تخت خواب استفاده کنید

دیوار کوچکترین اتاق خواب ها هم می تواند زیبا باشد!

۱۳: تزیین قسمت بالایی تحت خواب به وسیله ی آینه هایی با قاب های متفاوت

دیوار کوچکترین اتاق خواب ها هم می تواند زیبا باشد!

۱۴: تخت خواب را به وسیله ی خیمه یا پرده منحصر به فرد کنید

دیوار کوچکترین اتاق خواب ها هم می تواند زیبا باشد!

تحریریه دکو بوم 

منبع: amazing interior design

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

4 بازدید