ساخت جاکفشی زیر راه پله

جای کفش گاهی در خانه تبدیل به یک معضل می شود. وقتی که برای جای کفش فضای خاصی تدارک دیده نشده است! دراین خانه در لندن، جای کفشی زیر راه پله و آن هم به طرزی خلاقانه قرار داده شده است. جای کفشی که باز و بسته شده و علاوه بر این که فضای خاصی را اشغال نمی کند، برای یک بخش بدون استفاده، کاربری خاص تعریف نموده است.

تحریریه دکو بوم

منبع: Contemporist

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

1 بازدید