طراحی داخلی خانه استخری ییلاقی

گروه معماری Cadas Arquitetura این خانه ی استخری را در حومه ی ریو/ برزیل طراحی و اجرا کرده است. استخر خانه در مرکز قرار گرفته و به عنوان نقطه ی توجه و تمرکز طراحی در نظر گرفته شده است. این خانه ی استخری دارای یک آشپزخانه ی بیرونی می باشد، نشیمن با استفاده از مبلمان مرز بندی شده و تمامی قسمت ها دید مستقیم به کوهستان و ارتباط کامل با فضای باز بیرون دارند. ارتباط میان فضای بیرونی و نشیمن خارج از خانه به فضای داخل خانه با ویژگی های برگرفته از طبیعت طراحی شده به شکلی که این ارتباط با عبور از حوضچه ای کم عرض فراهم می شود.

طراحی داخلی خانه استخری ییلاقی

طراحی داخلی خانه استخری ییلاقی

طراحی داخلی خانه استخری ییلاقی

طراحی داخلی خانه استخری ییلاقی

طراحی داخلی خانه استخری ییلاقی

طراحی داخلی خانه استخری ییلاقی

طراحی داخلی خانه استخری ییلاقی

تحریریه دکوبوم

منبع: contemporist

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

0 بازدید