صفحات دیگه طراحی داخلی دفتر کار سبز توسط طراحان OpenAD – دکوراسیون داخلی دکوبوم

طراحی داخلی دفتر کار سبز توسط طراحان OpenAD

این دفتر اداری در شهر Riga کشور Latvia واقع شده است. طراحان استودیو OpenAD از گیاهان برای بهبود کیفیت فضا استفاده کرده اند و با ترکیب با رنگ های روشن محیط مناسبی را برای کار کردن فراهم کرده اند. چوب های روشن و رنگ سفید به کار برده شده باعث بزرگ تر دیده شدن فضا می شوند و نورگیرهای سرتاسری نور طبیعی مناسبی را وارد محیط می کند. فضاهای کاربردی دیگری همانند فضای گفتمان و آشپزخانه نیز برای این دفتر در نظرگرفته شده است. گیاهان اساسی ترین نقش را در دکوراسیون داخلی اداری این فضا ایفا می کنند و باعث جذابیت فوق العاده ای در محیط شده اند. کارمندان می توانند از گیاهان و متریال های طبیعی به کاربرده شده در فضا، انرژی دریافت کنند.

دکوراسیون داخلی اداری مدرن

دکوراسیون داخلی اداری مدرن

دکوراسیون داخلی اداری مدرن

دکوراسیون داخلی اداری مدرن

دکوراسیون داخلی اداری مدرن

دکوراسیون داخلی اداری مدرن

دکوراسیون داخلی اداری مدرن

دکوراسیون داخلی اداری مدرن

دکوراسیون داخلی اداری مدرن

دکوراسیون داخلی اداری مدرن

دکوراسیون داخلی اداری مدرن

دکوراسیون داخلی اداری مدرن

دکوراسیون داخلی اداری مدرن

دکوراسیون داخلی اداری مدرن

دکوراسیون داخلی اداری مدرن

دکوراسیون داخلی اداری مدرن

دکوراسیون داخلی اداری مدرن

تحریریه دکوبوم

منبع: contemporist

 

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

8 بازدید