طراحی داخلی رستوران اسپانیایی

طراحی داخلی این رستوران در شهر بارسلونا اسپانیا انجام شده است. پرورش خوک و استفاده از گوشت آن در فرهنگ مردم اسپانیا بسیار رایج است به همین دلیل کانسپت و ایده اصلی طراحی استفاده از این مفهوم بوده است. نمادهای گرافیکی شبیه به گوشت خوک از سقف آویزان می باشند که با نوشته های کوتاه به عنوان نقطه کانونی در محیط جلب توجه می کنند. تلفیق این فرهنگ با فرهنگ دوچرخه سوار ایده خلاقانه ای بوده که طراح به کار برده است. صندلی هایی همانند زین دوچرخه در کنار صندلی های چهارپایه ای در پشت میزها قرار دارد. کف سازی فضا همانند پیست دوچرخه سواری می باشد و تجربه ای جدید از احساس دوچرخه سواری در محیط بسته را در بیننده ایجاد می کند. تصاویر گرافیکی روی دیوار همانند خوک سوار بر دوچرخه و گوجه فرنگی های پیکسلی تکمیل کننده دکوراسییون داخلی رستوران می باشند.

دکوراسیون داخلی رستوران، طراحی داخلی رستوران

دکوراسیون داخلی رستوران، طراحی داخلی رستوران

دکوراسیون داخلی رستوران، طراحی داخلی رستوران

دکوراسیون داخلی رستوران، طراحی داخلی رستوران

دکوراسیون داخلی رستوران، طراحی داخلی رستوران

دکوراسیون داخلی رستوران، طراحی داخلی رستوران

دکوراسیون داخلی رستوران، طراحی داخلی رستوران

دکوراسیون داخلی رستوران، طراحی داخلی رستوران

دکوراسیون داخلی رستوران، طراحی داخلی رستوران

دکوراسیون داخلی رستوران، طراحی داخلی رستوران

دکوراسیون داخلی رستوران، طراحی داخلی رستوران

دکوراسیون داخلی رستوران، طراحی داخلی رستوران

دکوراسیون داخلی رستوران، طراحی داخلی رستوران

دکوراسیون داخلی رستوران، طراحی داخلی رستوران

تحریریه دکوبوم

منبع: archdaily

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

0 بازدید