طراحی داخلی رستوران ژاپنی در لهستان

ایده ی دکوراسیون داخلی این رستوران، برگرفته از رنگ های به کار رفته در مشهور ترین غذای ژاپنی یعنی سوشی می باشد. فرم اصلی به کار رفته در سقف، کانتر و دیواره ها مثلث بوده و این شکل در تزیینات و نورپردازی دیواره ها و همچنین سازه های فلزی بالای کانتر تکرار شده است. مثلث های نورپردازی شده در سقف به روشن شدن فضا کمک می کنند و ترکیب آن ها با شیشه ی به کار رفته در نمای خارجی و اصلی رستوران، فضای داخلی را سرشار از نور طبیعی کرده و به رهگذران این اجازه را می دهد تا محیط داخلی مغازه را به طور کامل مشاهده کنند. لوله های آلومینیومی به کار رفته در سقف سبکی صنعتی را به نمایش می گذارد و میز های شیشه ای و ترکیب آن ها با پایه های فلزی چشم اندازی متفاوت از طراحی داخلی رستوران را به مشتریان معرفی می کند. 

طراحی داخلی رستوران ژاپنی در لهستان

طراحی داخلی رستوران ژاپنی در لهستان

طراحی داخلی رستوران ژاپنی در لهستان

طراحی داخلی رستوران ژاپنی در لهستان

طراحی داخلی رستوران ژاپنی در لهستان

طراحی داخلی رستوران ژاپنی در لهستان

طراحی داخلی رستوران ژاپنی در لهستان

طراحی داخلی رستوران ژاپنی در لهستان

طراحی داخلی رستوران ژاپنی در لهستان

طراحی داخلی رستوران ژاپنی در لهستان

طراحی داخلی رستوران ژاپنی در لهستان

تحریریه دکوبوم

منبع: freshome

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

3 بازدید