طراحی داخلی فضا های اداری مدرن چگونه است؟

طراحی داخلی یک دفتر کار به پارتیشن بندی فضا یا خرید مبلمان اداری استاندارد ختم نمی شود، تقسیم بندی فضا های مختلف و ایجاد بخش های متنوع با توجه به نیاز های روزمره افراد را می توان در اولویت قرار داد. بهره گیری از سبک دکوراسیون داخلی متناسب با ابعاد فضا و کاربری آن جلوه ای متنوع و حسی متفاوت به فضای کاری می دهد.

در طراحی این دفتر کار بهره  گیری از سبک صنعتی به خوبی به چشم می خورد، سقف بلند، تاسیسات نمایان سقف، استفاده از متریال های پرداخت نشده ای مثل چوب و فلز و به کار گیری بتن از ویژگی های تکمیل کننده ی فضای داخلی این دفتر کار است.

طراحی داخلی فضا های اداری مدرن چگونه است؟

طراحی داخلی فضا های اداری مدرن چگونه است؟

طراحی داخلی فضا های اداری مدرن چگونه است؟

طراحی داخلی فضا های اداری مدرن چگونه است؟

طراحی داخلی فضا های اداری مدرن چگونه است؟

طراحی داخلی فضا های اداری مدرن چگونه است؟

تحریریه دکوبوم

منبع: retaildesignblog

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

1 بازدید