صفحات دیگه طراحی نیمکت چوبی به همراه جعبه ای برای نگهداری سگ و گربه – دکوراسیون داخلی دکوبوم
طراحی نیمکت چوبی به همراه جعبه ای برای نگهداری سگ و گربه

طراحی نیمکت چوبی به همراه جعبه ای برای نگهداری سگ و گربه

همیشه طراحی خانه سگ و گربه به صورت مجزا در نظر گرفته می شود و محل زندگی آن ها به دور از محل زندگی صاحبانشان قرار می گیرد. به همین دلیل یک گروه طراحی مبلمان با نام deesawat با قرار دادن یک جعبه ی چوبی ساده در کنار یک نیمکت بزرگ این فاصله را از میان برداشت. در این طراحی یک فضای نشستن و استراحت برای انسان ها در نظر گرفته شده و یک جعبه ی چوبی که قابلیت جابه جا شدن را دارد، به عنوان محل نگهداری سگ یا گربه  در میان آن نصب شده است. از این نیمکت می توانید هم در داخل خانه و هم در محوطه ی حیاط و خارج از خانه ی خود استفاده کنید.

طراحی نیمکت چوبی به همراه جعبه ای برای نگهداری سگ و گربه

طراحی نیمکت چوبی به همراه جعبه ای برای نگهداری سگ و گربه

طراحی نیمکت چوبی به همراه جعبه ای برای نگهداری سگ و گربه

طراحی نیمکت چوبی به همراه جعبه ای برای نگهداری سگ و گربه

طراحی نیمکت چوبی به همراه جعبه ای برای نگهداری سگ و گربه

طراحی نیمکت چوبی به همراه جعبه ای برای نگهداری سگ و گربه

تحریریه دکو بوم

منبع: designboom

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

6 بازدید