صفحات دیگه طراحی های متنوع تخت خواب در فضا های کوچک – دکوراسیون داخلی دکوبوم

طراحی های متنوع تخت خواب در فضا های کوچک

در این قسمت نمونه ها و ایده هایی از طراحی فضا های کوچک یا قرار گیری چند تخت خواب در یک فضا آورده شده است. در این طراحی ها برای جای دادن تخت خواب ها در فضای مناسب خود، گاهی از ارتفاع زیاد سقف استفاده شده و گاهی با چیدمان متفاوت احجام در کنار یکدیگر، تخت خواب ها به شکلی صحیح و ب رعایت فضا های عبوری استاندارد قرار گرفته اند. 

طراحی های متنوع تخت خواب در فضا های کوچک

طراحی های متنوع تخت خواب در فضا های کوچک

طراحی های متنوع تخت خواب در فضا های کوچک

طراحی های متنوع تخت خواب در فضا های کوچک

طراحی های متنوع تخت خواب در فضا های کوچک

طراحی های متنوع تخت خواب در فضا های کوچک

طراحی های متنوع تخت خواب در فضا های کوچک

طراحی های متنوع تخت خواب در فضا های کوچک

طراحی های متنوع تخت خواب در فضا های کوچک

تحریریه دکوبوم

منبع: contemporist

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

6 بازدید