قفسه ی کفش، ضرورتی در دکوراسیون داخلی منزل

در نظر گرفتن فضا و قفسه هایی برای قرار گیری کفش ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، کفش های مهمانی باید در قفسه هایی جداگانه قرار گیرند تا هم به راحتی به آن ها دسترسی داشته باشیم و هم از سایر لباس ها و وسایل جدا باشند.

در این قسمت ایده های ایجاد کشو و قفسه مناسب برای قرارگیری کفش آورده شده است.

لوله های pvc

قفسه ی کفش، ضرورتی در دکوراسیون داخلی منزل

قفسه ی کفش، ضرورتی در دکوراسیون داخلی منزل

قفسه ی کفش، ضرورتی در دکوراسیون داخلی منزل

پله های نردبان های تزیینی

قفسه ی کفش، ضرورتی در دکوراسیون داخلی منزل

قفسه ی کفش، ضرورتی در دکوراسیون داخلی منزل

قفسه های فلزی نصب شده بر روی دیوار

قفسه ی کفش، ضرورتی در دکوراسیون داخلی منزل

جعبه های چوبی

قفسه ی کفش، ضرورتی در دکوراسیون داخلی منزل

می توان از سطل های فلزی برای قفسه بندی استفاده کرد

قفسه ی کفش، ضرورتی در دکوراسیون داخلی منزل

پالت های چوبی

قفسه ی کفش، ضرورتی در دکوراسیون داخلی منزل

قفسه ی کفش، ضرورتی در دکوراسیون داخلی منزل

سبدهای فلزی

قفسه ی کفش، ضرورتی در دکوراسیون داخلی منزل

قفسه ی کفش، ضرورتی در دکوراسیون داخلی منزل

قفسه ی کفش، ضرورتی در دکوراسیون داخلی منزل

تحریریه دکوبوم

منبع: homedit

 

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

2 بازدید