صفحات دیگه نقش پرده و کرکره در دکوراسیون داخلی منزل – دکوراسیون داخلی دکوبوم

نقش پرده و کرکره در دکوراسیون داخلی منزل

پرده و پوشش پنجره را می توان یکی از عناصر مهم در دکوراسیون و طراحی فضای منزل  معرفی کرد. پرده ها و کرکره ها در رنگ ها و طرح های مختلف وجود دارند و می توان این طرح ها و رنگ های خلاقانه را بدون هیچ محدودیت و چارچوب خاصی با دکوراسیون فضای نشیمن، اتاق خواب، و آشپزخانه هماهنگ کرد.

در تصاویر زیر نمونه هایی از طراحی پرده و کرکره با توجه به دکوراسیون خانه و فضاهای مختلف آن آورده شده است.

نقش پرده و کرکره در دکوراسیون داخلی منزل

نقش پرده و کرکره در دکوراسیون داخلی منزل

نقش پرده و کرکره در دکوراسیون داخلی منزل

نقش پرده و کرکره در دکوراسیون داخلی منزل

نقش پرده و کرکره در دکوراسیون داخلی منزل

نقش پرده و کرکره در دکوراسیون داخلی منزل

 

نقش پرده و کرکره در دکوراسیون داخلی منزل

نقش پرده و کرکره در دکوراسیون داخلی منزل

نقش پرده و کرکره در دکوراسیون داخلی منزل

نقش پرده و کرکره در دکوراسیون داخلی منزل

نقش پرده و کرکره در دکوراسیون داخلی منزل

نقش پرده و کرکره در دکوراسیون داخلی منزل

نقش پرده و کرکره در دکوراسیون داخلی منزل

نقش پرده و کرکره در دکوراسیون داخلی منزل

 

نقش پرده و کرکره در دکوراسیون داخلی منزل

نقش پرده و کرکره در دکوراسیون داخلی منزل

نقش پرده و کرکره در دکوراسیون داخلی منزل

تحریریه دکوبوم

amazing interior design

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

10 بازدید