صفحات دیگه نوروز با دکوبوم: ایده های طراحی ورودی – دکوراسیون داخلی دکوبوم

نوروز با دکوبوم: ایده های طراحی ورودی

طراحی فضای ساده و مرتب برای وردی ساختمان، بسیار حائز اهمیت است. با استفاده از ایده های ساده مانند تصاویر می توانید به راحتی فضای خود را در روزهای شلوغ مدارس، تغییر فصل ها و در روزهای مهمانی مرتب نگه دارید. با استفاده از آویز های متعدد و جدا کردن آنها می توانید فضا را برای افراد مختلف طبقه بندی کنید. با قرار دادن جعبه های دورریختنی و شماره گذاری کردن آن ها می توانید وسایل شخصی خود را جدا سازی کنید. با وصل کردن میله های آویز در داخل جاکفشی های قدیمی می توانید فضایی برای آویز کردن وسایلی همانند چتر به وجود بیاورید. با قرار دادن یک تخته بر روی دیوار و آویزان کردن وسایل کوچک بر روی ان دیگر لازم نیست برای هر بار بیرون رفتن از خانه خود به دنبال وسایل خود بگردید.  

نوروز با دکوبوم: ایده های طراحی ورودی

نوروز با دکوبوم: ایده های طراحی ورودی

نوروز با دکوبوم: ایده های طراحی ورودی

نوروز با دکوبوم: ایده های طراحی ورودی

نوروز با دکوبوم: ایده های طراحی ورودی

تحریریه دکوبوم

منبع: IKEA

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

6 بازدید