ویدیو ساخت قفسه ی کتاب دست ساز

در این ویدیو ساخت قفسه ی کتاب با استفاده از تخته های چوبی و ابزار ساخت قفسه های صنعتی نشان داده شده است. 

تحریریه دکوبوم

منبع: aparat

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

4 بازدید