صفحات دیگه پارتیشن از نوع کتابخانه ای چرخان! – دکوراسیون داخلی دکوبوم

پارتیشن از نوع کتابخانه ای چرخان!

این پارتیشن کاربردی توسطConsuelo Jorge   برای یک کلکسیونر برزیلی طراحی شده است. هدف اصلی ساخت این پارتیشن ایجاد جدا کننده ای با قابلیت سوییچ شدن ببین دو حالت محصور و نیمه محصور و دارا بودن ویژگی های کاربردی با توجه به ابعاد فضا بوده. این جداکننده، از سه قسمت اصلی تشکیل شده که چرخش این سه بخش باعث مخفی شدن اتاق پشتی می شود.

پارتیشن از نوع کتابخانه ای چرخان!

پارتیشن از نوع کتابخانه ای چرخان!

تحریریه دکوبوم

منبع: contemporist

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

3 بازدید