پیشنهاد های کریسمسی دکوبوم ( قسمت اول)

تزیین فضای داخلی خانه با ایده ها و پیشنهاد های خلاقانه می تواند حال و هوای فضای داخلی را تحت تاثیر جشن سال نو قرار دهد، این ایده ها می توانند وسایل و ابزار ساخت وسایل دست ساز یا گیاهان طبیعی تزیینی را شامل شوند. گاهی یک گلدان کوچک پر شده از میوه ها و گیاهان خشک زمستانی می تواند کریسمس را معرفی کند یا استفاده از میوه ی درخت کاج که شاخص ترین اِلمان تزیینی کریسمس است نیز ایده ای هوشمندانه است. بهره گیری از هندسه ی گیاهان زمستانی و ساخت تزیینات خانه با استفاده از این هندسه نیز می تواند به شکلی غیر مستقیم، نزدیک شدن به سال نو را مژده دهد، در این قسمت نمونه هایی از این پیشنهاد ای جذاب کریسمسی آورده شده است.


 پیشنهاد های کریسمسی دکوبوم ( قسمت اول)

 پیشنهاد های کریسمسی دکوبوم ( قسمت اول)

 پیشنهاد های کریسمسی دکوبوم ( قسمت اول)

 پیشنهاد های کریسمسی دکوبوم ( قسمت اول)

 پیشنهاد های کریسمسی دکوبوم ( قسمت اول)

 پیشنهاد های کریسمسی دکوبوم ( قسمت اول)

 پیشنهاد های کریسمسی دکوبوم ( قسمت اول)

 پیشنهاد های کریسمسی دکوبوم ( قسمت اول)

 پیشنهاد های کریسمسی دکوبوم ( قسمت اول)

 پیشنهاد های کریسمسی دکوبوم ( قسمت اول)

 پیشنهاد های کریسمسی دکوبوم ( قسمت اول)

 پیشنهاد های کریسمسی دکوبوم ( قسمت اول)

 پیشنهاد های کریسمسی دکوبوم ( قسمت اول)

تحریریه کوبوم

منبع: contemporist

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

0 بازدید