صفحات دیگه گیاهان آپارتمانی، کاکتوس اسکوباریا – دکوراسیون داخلی دکوبوم

گیاهان آپارتمانی، کاکتوس اسکوباریا

کاکتوس اسکوباریا

نام علمی: Escobaria

نام انگلیسی: Pincushion cactus, Foxtail cactus

گیاهان آپارتمانی، کاکتوس اسکوباریا

اسکوباریا بومی پهنه های شمالی و مرکزی کشور مکزیک است. اسکوباریاها ساختاری کروی دارند که کم کم با افزایش سن بلند و ستونی شکل می گردند.

تکثیر:

آنها از راه بذر انجام می گیرد، لیکن از راه تقسیم بدنه آنها نیز می توان اسکوباریاها را زیاد نمود.

آبیاری:

آب مورد نیاز آنها در بهار و پاییز باید به اندازه کافی فراهم شود ولی در زمستان به آب کمتری نیازمندند.

دما:

آنها می توانند در برابر درجه دمای نزدیک به صفر نیز پایداری نموده و در برابر کاهش دمای محیط هم تاب بیاورند.

گیاهان آپارتمانی، کاکتوس اسکوباریا

گیاهان آپارتمانی، کاکتوس اسکوباریا

گیاهان آپارتمانی، کاکتوس اسکوباریا

گیاهان آپارتمانی، کاکتوس اسکوباریا

گیاهان آپارتمانی، کاکتوس اسکوباریا

تحریریه دکوبوم

منبع: golvagiah

 

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

2 بازدید