صفحات دیگه 15 پیشنهاد خلاقانه، زندگی دوباره برای قفسه های دور ریختنی – دکوراسیون داخلی دکوبوم

۱۵ پیشنهاد خلاقانه، زندگی دوباره برای قفسه های دور ریختنی

آیا دوست دارید دکوراتور خانه ی خود باشید؟ اگر پاسخ شما مثبت است در ادامه پیشنهاد هایی برای شما داریم که به وسیله ی آن ها قفسه هایی به قسمت های مختلف خانه اضافه کنید، قسمت هایی که نیازمند فضای ذخیره سازی بیشتر اند. بدون هزینه ی زیاد می توانید قفسه ی خانگی خودتان را بسازید!

۱: چیدمان میز های قدیمی روی هم

15 پیشنهاد خلاقانه، زندگی دوباره برای قفسه های دور ریختنی

۲: تعمیر پالت های چوبی

15 پیشنهاد خلاقانه، زندگی دوباره برای قفسه های دور ریختنی

۳: تجدید نظر درباره قاب عکس های قدیمی

15 پیشنهاد خلاقانه، زندگی دوباره برای قفسه های دور ریختنی

۴: تایر های قدیمی

15 پیشنهاد خلاقانه، زندگی دوباره برای قفسه های دور ریختنی

۵: گیتار قدیمی

15 پیشنهاد خلاقانه، زندگی دوباره برای قفسه های دور ریختنی

۶: نجات درب های دور ریختنی!

15 پیشنهاد خلاقانه، زندگی دوباره برای قفسه های دور ریختنی

۷: کشو های قدیمی

15 پیشنهاد خلاقانه، زندگی دوباره برای قفسه های دور ریختنی

۸: قاب پنجره

15 پیشنهاد خلاقانه، زندگی دوباره برای قفسه های دور ریختنی

۹: بازسازی جعبه های نوشیدنی

15 پیشنهاد خلاقانه، زندگی دوباره برای قفسه های دور ریختنی

۱۰: استفاده از چمدان های قدیمی

15 پیشنهاد خلاقانه، زندگی دوباره برای قفسه های دور ریختنی

۱۱: تخته چوب های قدیمی

15 پیشنهاد خلاقانه، زندگی دوباره برای قفسه های دور ریختنی

۱۲: بازسازی نردبان

15 پیشنهاد خلاقانه، زندگی دوباره برای قفسه های دور ریختنی

۱۳: بازسازی بشکه های فلزی

15 پیشنهاد خلاقانه، زندگی دوباره برای قفسه های دور ریختنی

۱۴: بازیافت صندلی های قدیمی

15 پیشنهاد خلاقانه، زندگی دوباره برای قفسه های دور ریختنی

۱۵: کتاب های قدیمی

15 پیشنهاد خلاقانه، زندگی دوباره برای قفسه های دور ریختنی

تحریریه دکو بوم

منبع: amazing interior design

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

14 بازدید