۷ تغییر تاثیر گذار در دکوراسیون داخلی منزل

اگر به دنبال چند ایده برای طراحی دکوراسيون داخلی برای تغيير دادن

خانه تان ھستيد، موارد زیر می تواند کمکتان کند.

١ (تنظيم چيدمان مبلمان و لوازم خانه را تغيير دھيد: مبلمان را از کنار دیوار

برداشته و سعی کنيد آنھا را در زوایای جدیدتر و گيراتر بچينيد. مثلا قرار دادن

کاناپه به صورت مورب در یک اتاق نشيمن باریک باعث می شود که اتاق

وسيع تر دیده شود.

٢ ( یک دیوار را رنگ کنيد: یکی از دیوارھای مھم خانه که در معرض توجه نيز

می باشد را به رنگ دلخواھتان رنگ کنيد. تابلوھا و لوازم ھنری از آن آویزان

کنيد و مبل جدید و زیبایی در آن قسمت قرار دھيد (البته دقت داشته باشيد

که رنگ آن با سایر لوازم خانه ھماھنگ باشد).

٣ (از گل و گياه استفاده کنيد: گل و گياه می تواند حال و ھوای تازه ای به

خانه بياورد. اگر علاقه ای به رسيدگی به گل و گياه ندارید، می توانيد از گل ھا

و درختچه ھای مصنوعی استفاده کنيد. کيفيت گل ھای مصنوعی ھم آنقدر

خوب شده است که به سختی می توان آنھا را از گل طبيعی تشخيص داد.

۴ (یک قاليچه محلی در نقطه ای بيندازید: قاليچه ھای محلی وسيله بسيار خوبی برای اتاق ھای گفتگو و نشيمن به شمار می رود. قاليچه ای متناسب با اسباب و لوازم اتاق انتخاب کنيد و آن را پایين ميز بيندازید.

۵ (تعدادی تابلوآویزان کنيد: تابلوھایی آویزان کنيد که شخصيت و روحيه شما را منعکس کند. سعی کنيد از قاب ھای تزئينی تر و زیباتر استفاده کنيد. ھنگام آویزان کردن دقت کنيد که تابلو از ھر قسمت خانه قابل مشاھده و گيرا باشد.

۶ (از کوسن ھای تزئينی استفاده کنيد: این بالشتک ھا و کوسن ھای تزئينی به سادگی رنگ و بوی جدیدی به خانه می بخشند ومبلمان منزل را نيز باشکوه تر جلوه می دھند. لحاف ھا و رواندازھا نيز مثل کوسن ھای تزئينی، به اتاقتان رنگ می دھند. این رواندازھا و روتختی ھا در انواع جنس ھا و رنگ ھا موجود می باشد. با توجه به روحيه و سليقه خود زیباترین را انتخاب کنيد.

٧ ( مپ ھا و لوسترھا را عوض کنيد: لوسترھا و مپ ھا جزء وسایلی ھستند که خيلی زود بر بيننده آشکار می کنند که سبک چيدمان خانه تان قدیمی است یا جدید. به دنبال لوسترھایی باشيد که جدیدتر و فانتزی و با لوازم و رنگ بندی خانه تان نيز ھماھنگ باشند.

7 تغییر تاثیر گذار در دکوراسیون داخلی منزل

7 تغییر تاثیر گذار در دکوراسیون داخلی منزل

7 تغییر تاثیر گذار در دکوراسیون داخلی منزل

7 تغییر تاثیر گذار در دکوراسیون داخلی منزل

7 تغییر تاثیر گذار در دکوراسیون داخلی منزل

7 تغییر تاثیر گذار در دکوراسیون داخلی منزل

7 تغییر تاثیر گذار در دکوراسیون داخلی منزل

7 تغییر تاثیر گذار در دکوراسیون داخلی منزل

7 تغییر تاثیر گذار در دکوراسیون داخلی منزل

7 تغییر تاثیر گذار در دکوراسیون داخلی منزل

7 تغییر تاثیر گذار در دکوراسیون داخلی منزل

تحریریه دکوبوم

منبع: decoboom

3 نظر

 • سایبان مهر ۱۰, ۱۳۹۵ در ۰۸:۵۶

  اطلاعات مفیدی بود

  پاسخ
 • سایبان آذر ۱۴, ۱۳۹۵ در ۱۴:۲۴

  ممنون مطلب خیلی خوبی بود

  پاسخ
 • ایران دی ۱۲, ۱۳۹۵ در ۱۱:۰۸

  خیلی ممنون

  پاسخ

نظر خود را به اشتراک بگذارید

13 بازدید