Tag Archives : ترکیب رنگ های شاد با وسایل استیل آشپزخانه

ترکیب رنگ های سرد و گرم در دکوراسیون داخلی فضای مسکونی


برای یک خانواده با فرزندان کوچک، ارائه یک فضای زندگی با قابلیت انعطاف پذیری و دسترسی مناسب امری ضروری است. معمار نیک آنتونی شما را در این طراحی متقاعد میکند که پلان اتاق باز تنها گزینه برای زندگی این خانواده است. "هدف از ساخت این فضا ایجاد یک آپارتمان است که در آن تمام فعالیت های خانگی بتواند در یک…

Read More »