صفحات دیگه جداکننده های فضا – دکوراسیون داخلی دکوبوم

مطالب مرتبط با : جداکننده های فضا

“پارتیشن ها” طراحان موفقی هستند!


در دکوراسیون داخلی یک فضا گاهی  نیاز داریم از یه اتاق با چند کاربری مختلف استفاده کنیم، می توانیم یک فضای بزرگ را به چند قسمت تقسیم کنیم به طوری که این قسمت ها به طور کامل از هم جدا نشوند بلکه تنها عملکردشان از یکدیگر متفاوت شود. این جداسازی عملکردی به وسیله ی پارتیشن یا همان جداکننده ها صورت می…

بیشتر بخوانید »