صفحات دیگه رنگ زرد در دکوراسیون اتاق خواب – دکوراسیون داخلی دکوبوم

مطالب مرتبط با : رنگ زرد در دکوراسیون اتاق خواب

دکوراسیون اتاق خواب، گردش انرژی با زرد و خاکستری


دکوراسیون اتاق خواب با ترکیبی از رنگ زرد و خاکستری می تواند پیشنهادی مناسب برای ایجاد اتاقی با ثبات و متعادل و در عین حال دارای انرژی کافی و تناسبات بصری باشد. رنگ زرد در میان رنگ های موجود دارای بیشترین میزان انرژی است و رنگ خاکستری دارای ارزش رنگی کمتر و رنگ ای خنثی می باشد. تحریریه دکوبوم منبع:…

بیشتر بخوانید »