صفحات دیگه نیلوفر آبی – دکوراسیون داخلی دکوبوم

مطالب مرتبط با : نیلوفر آبی

گیاه نیلوفر آبی


نیلوفرآبی  نیلوفر آبی زیبا با گل هایی به رنگ سفید، گیاهی چند ساله و خزان پذیر است. این گونه اغلب در نقاط مردابی و باتلاق های آبدار و گاهی در کنار دریاچه ها در استان های گیلان، مازندران، کردستان، کرمانشاه و خوزستان می روید. بیخ ساقه افقی، پوشیده با بقایای دمبرگ های برگ های افتاده، گوشواره ها چشمگیر، سرنیزه ای،…

بیشتر بخوانید »