Tag Archives : چیدمان مناسب نشیمن

نوروز با دکوبوم: چیدمان نشیمن های کوچک


در این نشیمن کوچک که دارای دو ورودی می باشد، فقط یک مسیر رفت و آمد وجود دارد که از وسط نشیمن عبور می کند و به دلیل چیدمان نامناسب مبلمان فضای کافی برای عبور افراد وجود ندارد. راه حل برای حل این مشکل می توانید مبلمان را طوری بچینید که دو فضای نشیمن کوچک با کمی فاصله از هم…

بیشتر بخوانید »