Tag Archives : کرسی های نوین

گرم کردن خانه به سبک ژاپنی!


کرسی ژاپنی که در واقع برداشتی از کرسی های قدیمی ایرانی است شامل میز و یک پتوی راحت که بر روی میز صاف قرار می گیرد می باشد. یک گرمکن الکتریکی به میز متصل شده است که گرما را به تمام قسمت های کرسی انتقال می دهد. به دلیل حرارت زیاد در قسمت گرمکن این کرسی ژاپنی ها کودکان را از…

بیشتر بخوانید »