جلوه ای تازه و کم هزینه در دکوراسیون داخلی آشپزخانه

خانه تان قدﯾمی ساز است و آشپزخانه تان رنگی از کھنگی به خود گرفته؟ با

۵ راھکار ساده، سریع و ارزان قیمت می توانید ظاھری جدﯾد به آن ببخشید.

 1: دستگیره ھا قدﯾمی شده؟ در آشپزخانه ھا معمولا تعداد کابینت ھا، کمدھا

و کشوھا زﯾاد است. شما می توانید با پرداخت ھزﯾنه ای نه چندان زﯾاد، تمام

دستگیره ھای آشپزخانه را عوض کنید؛ البته ﯾک شرط دارد و آن اﯾنکه

کابینت ھای شما نباﯾد خیلی رنگ و رورفته باشند؛ وگرنه مجبورﯾد اول، آنھا را

رنگی بزنید و بعدش سری به بازار بزنید و دستگیره ھای مناسبی از ھر

جنس و رنگی که به آنھا می آﯾد، تھیه و نصب کنید. با عمل کردن به ھمین

توصیه ساده می توانید جلوه ای تازه به آشپزخانه تان ببخشید.

۲: آشپزخانه تان کم نور است؟ نور زﯾباﯾی خاصی به ھر فضاﯾی می بخشد. اگر آشپزخانه تان نورگیر نیست ﯾا نورش کم است می توانید منابع نور را در اطراف آن گسترش دھید؛ مثلا اگر آشپزخانه تان بزرگ است و میز صبحانه تان را در گوش های از آن قرار داده اﯾد، لوستری کوچک بالای آن بیاوﯾزﯾد. حتی می توانید از وساﯾل تزﯾینی نوردھنده نیز استفاده کنید. ھمه چیز به سلیقه خود شما بستگی دارد. نگاھی به اندازه و ترکیب آشپزخانه تان بیندازﯾد و بعد راھی چند لوسترفروشی شوﯾد و آنچه مناسب است، تھیه کنید.

۳: پرده ھا دلگیرند؟ اگر احساس می کنید فضای آشپزخانه تان دلگیر و ﯾکنواخت شده، پرده ھا را عوض کنید. می توانید برحسب رنگ کاشی ھا و کابینت ھا ﯾتان پرده ھای روشن ساده ﯾا گلدار بخرﯾد اما ترجیحا پارچه ای انتخاب کنید که خیلی ضخیم و تیره نباشد تا نور را از خود عبور داده و فضا را روشن کند.

۴: از رنگ دﯾوارھا خوشتان نمی آﯾد؟ اگر رنگ دﯾوارھا ﯾا کف آشپزخانه براﯾتان خسته کننده شده است، با ﯾک کارشناس مشورت کرده و رنگی زﯾبا برای دﯾوارھا انتخاب کنید. ترجیحا رنگی شاد و سرزنده انتخاب کنید تا شما را از افسردگی نجات دھد. اگر کابینت ھای آشپزخانه تان فلزی است، می توانید رنگی ھماھنگ با آن انتخاب کرده و به کابینت ھا جلوه ای تازه ببخشید. در مورد کف آشپزخانه نیز می توانید با کمی ھزﯾنه کف پوش آشپزخانه را تغییر دھید.

۵: چیدمان تکراری شده؟ اگر توانش را دارﯾد که بیشتر ھزﯾنه کنید، می توانید چند وسیله برقی جدﯾد و مدرن بخرﯾد و آنھا را جای وساﯾل قبلی که در معرض دﯾد بودند، قرار دھید. حتی می توانید ﯾک بوفه شیشه ای تھیه کنید و چند ظرف کرﯾستالی درون آن بگذارﯾد. گلدان روی میزتان را عوض کنید و اگر تا به حال درون آن گل ھای مصنوعی بوده، نوع دﯾگری گل تھیه کرده و درونش بگذارﯾد. اگر دستگیره، پیشبند و حوله را در کنار آشپزخانه می آوﯾختید، می توانید آنھا را درون کشو بگذارﯾد ﯾا جای آن را عوض کنید ﯾا سری جدﯾدی با رنگی جدﯾد بخرﯾد و آنھا را جاﯾگزﯾن کنید.

تحریریه دکوبوم

منبع : روزنامه سلامت

امتیاز دهید post

هیچ نظرات

  نظر خود را به اشتراک بگذارید

  1794 بازدید

  داغ ترین مطالب هفته

  آخرین اخبار دکوراسیون

   ویدیو های دکوراسیون داخلی

    دکوراسیون آشپزخانه

     چیدمان و دکوراسیون پذیرایی

      خلاقیت در طراحی و دکوراسیون

       کانال دکوراسیون کانال تلگرام دکوبوم