طراحی فضایی دنج برای مطالعه ی کودکان

اگر کودکی دارید که به کتاب خواندن یا نکاه کردن تصاویر کتاب های مختلف علاقه دارد، پیشنهاد های زیر، ایده هایی خلاقانه برای طراحی قفسه ی کتاب کودکتان می باشد.

 گوشه اتاق را قفسه هایی نصب کنید و با چسباندن برچسب های مختلف، آن قسمت از اتاق را به عنوان فضایی برای مطالعه کودکتان معرفی کنید.

طراحی فضایی دنج برای مطالعه ی کودکان

با قرار دادن کوسن و نصب پرده به صورت مدور، فضایی دنج برای کودک ایجاد کنید

طراحی فضایی دنج برای مطالعه ی کودکان

طراحی فضایی دنج برای مطالعه ی کودکان

می توانید در قسمت های فرو رفته ی اتاق با نصب پرده، فضا را مرز بندی کنید و از کیسه های حبوبات برای نشستن کودکان استفاده کنید

طراحی فضایی دنج برای مطالعه ی کودکان

انتهای تخت را با استفاده از قفسه هایی تزیین کنید و از گوشه ی ایجاد شده توسط تخت و دیوار به عنوان نشیمن استفاده کنید

طراحی فضایی دنج برای مطالعه ی کودکان

قفسه ای کوچک را در قسمتی از اتاق قرار دهید و به وسیله ی پرده و کوسن، طراحی اتاق را تکمیل کنید

طراحی فضایی دنج برای مطالعه ی کودکان

میز مقابل مبلی را به عنوان نشیمنی راحت در اطراف قفسه های کتاب قرار دهید

طراحی فضایی دنج برای مطالعه ی کودکان

خیمه ای در گوشه ی اتاق نصب کنید و داخل آن را به وسیله ی کوسن هایی تزیین کنید

طراحی فضایی دنج برای مطالعه ی کودکان

استفاده از فضای زیر پنجره و قرار دادن قفسه هایی در اطراف پنجره

طراحی فضایی دنج برای مطالعه ی کودکان

ایجاد چادر مطالعه در فضای خارج از خانه

طراحی فضایی دنج برای مطالعه ی کودکان

قرار دادن قفسه هایی در اتاق و استفاده از فضای بین آن ها به عنوان نشیمنی برای مطالعه

طراحی فضایی دنج برای مطالعه ی کودکان

ایجاد فضایی بین دو قفسه کتاب  به وسیله ی پرده  

طراحی فضایی دنج برای مطالعه ی کودکان

تحریریه دکوبوم

منبع: amazing interior design

هیچ نظرات

  نظر خود را به اشتراک بگذارید

  3889 بازدید

  آخرین اخبار دکوراسیون

   ویدیو های دکوراسیون داخلی

    دکوراسیون آشپزخانه

     چیدمان و دکوراسیون پذیرایی

      خلاقیت در طراحی و دکوراسیون

       کانال دکوراسیون کانال تلگرام دکوبوم