طراحی دفتر شرکت صنایع غذایی در هلند

کاربری: اداری

مساحت: ۲۸۵۰ متر مربع

موقعیت: Nijkerk، Netherlands

هدف اصلی از طراحی چنین محیطی، ایجاد فضای کاری ای تشویق کننده  برای کارمندان بوده تا در حین عبور از بخش های مختلف ساختمان با هم ارتباط و دیدار داشته باشند. تنوع فضا های کاری وسیع به کارمندان این اجازه را می دهد تا به راحتی  در محیطی منعطف و متنوع به کار و فعالیت بپردازند همچنین تقسیم بندی بخش های مختلف و ارتباط فضا ها با استفاده از پله های منحنی با مقطع دایره از ویژگی های جالب توجه این طراحی است.

طراحی دفتر شرکت صنایع غذایی در هلند

آنچه در طراحی این فضا قابل توجه است ورود نور طبیعی در فضای داخلی و ترکیب آن با رنگ سفید به کار رفته در در وُید اصلی و پله های فضاست که محیط داخلی را با معماری ای مدرن شکل داده است.

طراحی دفتر شرکت صنایع غذایی در هلند

طراحی دفتر شرکت صنایع غذایی در هلند

طراحی دفتر شرکت صنایع غذایی در هلند

طراحی دفتر شرکت صنایع غذایی در هلند

طراحی دفتر شرکت صنایع غذایی در هلند

طراحی دفتر شرکت صنایع غذایی در هلند

طراحی دفتر شرکت صنایع غذایی در هلند

طراحی دفتر شرکت صنایع غذایی در هلند

طراحی دفتر شرکت صنایع غذایی در هلند

طراحی دفتر شرکت صنایع غذایی در هلند

طراحی دفتر شرکت صنایع غذایی در هلند

طراحی دفتر شرکت صنایع غذایی در هلند

طراحی دفتر شرکت صنایع غذایی در هلند

طراحی دفتر شرکت صنایع غذایی در هلند

طراحی دفتر شرکت صنایع غذایی در هلند

طراحی دفتر شرکت صنایع غذایی در هلند

طراحی دفتر شرکت صنایع غذایی در هلند

طراحی دفتر شرکت صنایع غذایی در هلند

تحریریه دکوبوم

منبع: retaildesignblog

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

1 بازدید