صفحات دیگه برتری چراغ های قوس دار در دکوراسیون منزل – دکوراسیون داخلی دکوبوم

برتری چراغ های قوس دار در دکوراسیون منزل

استفاده از لامپ های ایستاده ی قوس دار در دکوراسیون منزل، فضای داخلی را به شکلی دیگر تعریف می کند، نورپردازی نشیمن با استفاده از این لامپ ها نوعی تاکید بر فضا یا تزییناتی خاص محسوب می شود. با توجه به نوع این لامپ ها و جهت دادن نور به وسیله ی پوشش اطراف آن، حضور نور در فضا به شکل قابل توجهی تغییر می کند. گاهی برای تاکید بر روی مبلمانی خاص یا رنگی متفاوت از این نوع چراغ ها استفاده می کنیم. در این قسمت نمونه هایی از این نوع طراحی را مشاهده می کنید.

برتری چراغ های قوس دار در دکوراسیون منزل

برتری چراغ های قوس دار در دکوراسیون منزل

برتری چراغ های قوس دار در دکوراسیون منزل

برتری چراغ های قوس دار در دکوراسیون منزل

برتری چراغ های قوس دار در دکوراسیون منزل

برتری چراغ های قوس دار در دکوراسیون منزل

برتری چراغ های قوس دار در دکوراسیون منزل

برتری چراغ های قوس دار در دکوراسیون منزل

برتری چراغ های قوس دار در دکوراسیون منزل

برتری چراغ های قوس دار در دکوراسیون منزل

برتری چراغ های قوس دار در دکوراسیون منزل

برتری چراغ های قوس دار در دکوراسیون منزل

تحریریه دکوبوم

منبع: homedit

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

2 بازدید