دکوراسیونی بر مبنای نور طبیعی

نور طبیعی از عوامل موثر بر دکوراسیون داخلی در هر فضایی محسوب می شود. نور بسته به موقعیت مکانی خانه شما و نحوه قرار گرفتن آن در زوایای مختلف تابش خورشید به قسمت های مختلف بنا تاثیرات متفاوتی بر جلوه رنگ ها وهمینطور جلوه سطوح با متریال های متفاوت دارد. انتخاب رنگ های قسمت های مختلف خانه مستلزم دقت زیادی است زیرا نورپردازی های مختلف وبا تابش نور طبیعی از جهات مختلف و همینطور شدت و ضعف نور در روشنی و تیرگی سطوح و رنگ ها تاثیرگذار است.

خانه های رو به شمال:

نور شمال سرد است و تنها در اواسط تابستان به داخل بنا می تابد. پیشنهاد برای این مکان ها کاربرد رنگ قرمز، زرد و نارنجی است تا از سردی فضا کاسته و فضا را متعادل کند.

خانه های رو به جنوب:

نور جنوب نور طبیعی با شدت زیاد و آفتاب گیر است برای اتاق های روبه جنوب بهتر است از رنگ های تیره استفاد شود.

خانه های رو به شرق:

این اتاق ها صبح های آفتابی و پرنوری را تجربه می کنند اما از ظهر به بعد تاریک تر هستند و بعد از ظهر هیچ نور طبیعی ندارند برای تعادل در دکوراسیون و نورها بهتر است از ترکیب رنگ های روشن و تیره در این اتاق ها استفاده شود.

خانه های رو به غرب:

اتاق های رو به غرب دارای نوری کمرنگ و بی جان است با استفاده از رنگ های گرم می توان این کمبود را جبران کرد.

میزان و شدت نور طبیعی به جهت قرارگیری فضاها و همینطور تعداد و ابعاد بازشوها و میزان سایه اندازی نیز بسیار مرتبط بوده و همگی عواملی موثر در رنگ ها و دکوراسیون فضای داخلی هستند.

دکوراسیون بر مبنای نور طبیعی دکوراسیون بر مبنای نور طبیعی دکوراسیون بر مبنای نور طبیعی دکوراسیون بر مبنای نور طبیعی  دکوراسیون بر مبنای نور طبیعی دکوراسیون بر مبنای نور طبیعی

تحریریه دکوبوم

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

0 بازدید