صفحات دیگه دکوراسیون آشپزخانه با نورپردازی درخشان – دکوراسیون داخلی دکوبوم

دکوراسیون آشپزخانه با نورپردازی درخشان

استفاده از نورپردازی طبیعی و ترکیب مناسب آن با نور های مصنوعی و دکوراتیو، در جلوه و زیبایی آشپزخانه تاثیر بسیار زیادی دارد. در نمونه های آورده شده فضای داخلی با هر رنگی که در دیواره ها و کابینت ها استفاده شده به تعادل بصری رسیده، چراکه نور وارده از پنجره های سرتاسری به همراه آویز های روی کانتر و نورپردازی فضای داخلی، نقطه ی تمرکز و توجه آشپزخانه شده است. تاثیر نور طبیعی در فضای داخلی تا حدی است که رنگ های به کار رفته بر روی سطوح را به شکل دیگری نمایش می دهد و جلوه ی روز و شب فضای داخل را متفاوت از هم شکل می دهد.

دکوراسیون آشپزخانه با نورپردازی درخشان

دکوراسیون آشپزخانه با نورپردازی درخشان

دکوراسیون آشپزخانه با نورپردازی درخشان

دکوراسیون آشپزخانه با نورپردازی درخشان

دکوراسیون آشپزخانه با نورپردازی درخشان

دکوراسیون آشپزخانه با نورپردازی درخشان

دکوراسیون آشپزخانه با نورپردازی درخشان

دکوراسیون آشپزخانه با نورپردازی درخشان

دکوراسیون آشپزخانه با نورپردازی درخشان

دکوراسیون آشپزخانه با نورپردازی درخشان

دکوراسیون آشپزخانه با نورپردازی درخشان

تحریریه دکوبوم

منبع: architecturaldigest

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

2 بازدید