صفحات دیگه دکوراسیون منزل: قبل و بعد از طراحی – دکوراسیون داخلی دکوبوم

دکوراسیون منزل: قبل و بعد از طراحی

در این قسمت می خواهیم تغییرات دکوراسیون خانه را قبل و بعد از طراحی مورد بررسی قرار دهیم، در اغلب این تغییرات از عناصر دکوراتیو مدرن و همچنین رنگ های خنثی و ملایم استفاده شده است همچنین مبلمان به کار رفته در فضا با بافت های مدرن و ترکیب رنگی های ملایم و تناژ های مختلف از یک رنگ مشخص طراحی شده است. در تعدادی از طراحی های نشان داده شده در این قسمت، تاثیر رنگ سفید بر افزایش نور طبیعی وارده از پنجره به خوبی قابل مشاهده است تا حدی که در حالت اول انگار پنجره ای وجود نداشته است!

دکوراسیون منزل: قبل و بعد از طراحی

دکوراسیون منزل: قبل و بعد از طراحی

دکوراسیون منزل: قبل و بعد از طراحی

دکوراسیون منزل: قبل و بعد از طراحی

دکوراسیون منزل: قبل و بعد از طراحی

دکوراسیون منزل: قبل و بعد از طراحی

دکوراسیون منزل: قبل و بعد از طراحی

دکوراسیون منزل: قبل و بعد از طراحی

دکوراسیون منزل: قبل و بعد از طراحی

دکوراسیون منزل: قبل و بعد از طراحی

تحریریه دکوبوم

منبع: elledecor

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

6 بازدید