رنگ های شارپ در دکوراسیون داخلی دفتر کار

کاربری: اداری

موقعیت: کالیفورنیا

معماری:  STUDIOS Architecture

رنگ های اصلی : آبی، زرد، سفید

مترال های اصلی: چوب، بتن

ویژگی های اصلی طراحی:

فضای باز و استفاده از نور طبیعی در بیشتر بخش های داخلی

همراه کردن سبک صنتی با فضایی مدرن

خطوط مستقیم، هندسه ای مینیمال

در طراحی دکوراسیون داخلی این دفتر کار که کاربری آن ارتباطات و اینترنت است مسئولین شرکت، فضایی روشن، پر انرژی و تامین نور داخلی با استفاده از نور طبیعی  پنجره های بزرگ را خواستار شدند. ایجاد فضا های تفریحی و استراحت با مبلمانی ساده و راحت از ویژگی های دوست داشتنی این دفتر کار است. رنگ آبی به کار برده شده در مبلمان اداری و همراه شدن آن با نور طبیعی، فضای داخلی را پر انرژی و چشم گیر شکل داده است.

دکوراسیون داخلی دفتر کار

دکوراسیون داخلی دفتر کار

دکوراسیون داخلی دفتر کار

دکوراسیون داخلی دفتر کار

دکوراسیون داخلی دفتر کار

دکوراسیون داخلی دفتر کار

دکوراسیون داخلی دفتر کار

دکوراسیون داخلی دفتر کار

دکوراسیون داخلی دفتر کار

دکوراسیون داخلی دفتر کار

دکوراسیون داخلی دفتر کار

تحریریه دکوبوم

منبع: retaildesignblog

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

0 بازدید