صفحات دیگه طراحی مدرن، مزایای آشپزخانه جزیره – دکوراسیون داخلی دکوبوم

طراحی مدرن، مزایای آشپزخانه جزیره

یکی از طراحی های مدرن و جالب توجه که به تدریج در حال رایج شدن می باشد، طراحی آشپزخانه های جزیره و ایجاد فضایی چند عملکردی به خصوص در خانه هایی با متراژ های کمتر است. در این نوع طراحی، کابینت مرکزی آشپزخانه به عنوان نقطه ی تمرکز و توجه قرار می گیرد و همچنین می تواند در قالب فضایی مرتبط با نشیمن و با کاربری میز غذا خوری عمل کند. در خانه هایی با متراژ کم، شاید طراحی آشپزخانه ای با دیواره های کاملا محدود و قطع ارتباط بصری میان فضاها هم باعث کوچک تر به نظر رسیدن خانه شود و هم آشپزخانه را صرفا به عنصری عملکردی تبدیل کند، پس شاید بتوان این نوع طراحی رو به پیشرفت را ایده ای نو و موهبتی متناسب با نیاز روز معرفی کرد.

طراحی مدرن، مزایای آشپزخانه جزیره

طراحی مدرن، مزایای آشپزخانه جزیره

طراحی مدرن، مزایای آشپزخانه جزیره

طراحی مدرن، مزایای آشپزخانه جزیره

طراحی مدرن، مزایای آشپزخانه جزیره

طراحی مدرن، مزایای آشپزخانه جزیره

طراحی مدرن، مزایای آشپزخانه جزیره

طراحی مدرن، مزایای آشپزخانه جزیره

طراحی مدرن، مزایای آشپزخانه جزیره

طراحی مدرن، مزایای آشپزخانه جزیره

طراحی مدرن، مزایای آشپزخانه جزیره

طراحی مدرن، مزایای آشپزخانه جزیره

تحریریه دکوبوم

منبع: homedit

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

17 بازدید